Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2018

Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

(Januari - Disember)

 

Bil

Nama Pekhidmatan Online

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1.

1GovUC

1015

1078

2025

                 

2.

e-Masa

6190

4685

6557

                 

3.

e-Notifikasi

515

530

540

                 

4.

e- Dengue

675

700

875

                 

5.

MyCPD

715

815

745

                 

6.

S3PK

745

845

987

                 

7.

e-Reporting

46

40

42

                 

8.

Fosim

789

845

915

                 

9.

Virtual Library

715

745

845

                 

10.

MyTB

35

78

915

                 

11.

MedPC

242

198

231

                 

12.

NAR

654

745

814

                 

13

e-Measles

745

845

897

                 

14.

WQS(Water Quality Surveillance

20

24

15

                 

15.

SISPEK

745

845

987

                 

16.

HRMIS

556

654

745

                 

17.

e-Penyata Gaji

615

654

541

                 

18.

e-Perolehan

745

845

884

                 

19.

e-Maklum

50

41

23

                 

20.

SPPII

20

35

30

                 

 

 

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times