Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
back Laman Utama
Polisi Jabatan

Pengarah telah menggubal Dasar Kualiti JKWPKL&P berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti iaitu:

Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya komited dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada semua lapisan masyarakat dengan penekanan kepada aspek promosi, pencegahan, rawatan dan rehabilitasi yang memenuhi sistem pengurusan kualiti dan penambahbaikan berterusan.”

Pengurusan JKWPKL&P memastikan dasar ini dihebah dan difahami oleh semua penjawat awam di JKWPKL&P. Dasar kualiti ini akan disemak dari masa ke semasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan semasa.

Hakcipta Terpelihara 2014 © Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

 

has-been-access-x-times