Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
back Laman Utama
Visi dan Misi

Visi JKWPKL&P

Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Menggembleng Tenaga Ke Arah Kesihatan Yang Lebih Baik.”

Misi JKWPKL&P

Misi JKWPKL & P adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:

  • Untuk membolehkan dan memudahkan penduduk Kuala Lumpur
    • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
    • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
    • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan  mereka
  • Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu
    • Mengutamakan pelanggan
    • Saksama
    • Tidak membebankan
    • Cekap
    • Wajar mengikut teknologi
    • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
    • Inovatif
  • Dengan menekankan
    • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
    • Sifat menghormati maruah insan
    • Penglibatan masyarakat
Hakcipta Terpelihara 2014 © Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

 

has-been-access-x-times