Quotation Information Quotation Information

                     

TAWARAN SEBUTHARGA KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI KKIA HANG TUAH BAGI DIJADIKAN KLINIK 1 MALAYSIA HANG TUAH UNTUK JABATAN KESIHATAN
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
NO. SEBUTHARGA : 56/2012

TEMPAT DAN KAWASAN
Kerja-kerja ini adalah melibatkan kawasan di KKIA Hang Tuah .

TEMPOH SIAP KERJA
Tempoh siap kerja adalah empat (4) minggu daripada tarikh surat tawaran yang akan dikeluarkan kepada pembekal yang terpilih. Sila pastikan pihak tuan memaklumkan tempoh masa penyiapan bagi sebutharga di atas di lampiran-lampiran yang berkenaan.

BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
Borang Tawaran Sebutharga boleh didapati secara PERCUMA di Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya bermula dari 05 November 2012. Berikut merupakan keperluan yang harus dibawa semasa pengambilan borang tawaran sebutharga :-

-    Sijil PKK & CIDB (asal)
-    Salinan Sijil PKK & CIDB (yang telah disahkan)
-    Sijil Pendaftaran dengan JKWPKL & P (jika ada)
-    Cop Syarikat

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN
•    Salinan Sijil PKK &  Sijil CIDB
•    Profil Syarikat
•    Salinan Penyata Kewangan Bank (3 bulan terakhir)

* Kegagalan mengemukakan dokumen/keperluan di atas akan menjejaskan permohonan .

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA
Tempoh sebutharga adalah selama tujuh (7) hari iaitu bermula dari tarikh lawatan tapak, 07 November 2012 sehingga 16 November 2012 (tepat jam 12:00 tengahari) dan dihantar di Unit Perolehan, Aras 2, Blok B, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya, Jalan Cenderasari 50590 Kuala Lumpur. (Peti No.1). Permohonan lewat akibat pos tidak akan dipertimbangkan.

TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Taklimat/lawatan tapak adalah wajib dihadiri oleh setiap syarikat yang mengambil dokumen sebutharga. Taklimat / lawatan tapak adalah pada 07 November 2012 (Rabu) pada pukul 10.30 pagi di Jalan Hang Tuah, 55200 Kuala Lumpur.

SYARAT-SYARAT AM
- BERDAFTAR DENGAN PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR [SIJIL PKK KELAS F – KEPALA I SUBKEPALA I] SERTA CIDB DI BAWAH KAWASAN LEMBAH KLANG.


Disediakan oleh
UNIT PEROLEHAN
JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
 

has-been-access-x-times
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26