JKWPKL&P Sport and Welfare Club JKWPKL&P Sport and Welfare Club

Banner_KSjkwpkl

 

Senarai Tuntutan | Senarai Permohonan | Struktur Organisasi AJK Kelab | Aktiviti Kelab |Undang- Undang Kelab

Pengenalan

Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya atau lebih dikenali sebagai Kelab Sukan&  Kebajikan JKWPKL&P yang dinaungi oleh Pengarah Kesihatan Negeri JKWPKL&P telah didaftarkan sebagai suatu pertubuhan di bawah Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 dengan nombor pendaftaran 1848-05-5 pada 24 Oktober 2005.

Objektif
1. Menjalankan pelbagai aktiviti Kelab yang berteraskan sukan untuk semua ahli

2. Menjalankan pelbagai aktiviti Kelab yang berteraskan kebajikan untuk semua ahli

3. Menjalinkan persefahaman dan kerjasama yang erat di kalangan anggota Keahlian

Keahlian

1.  Ahli terdiri dari kakitangan Warganegara Malaysia yang berkerja dengan
JKWPKL &P
2. Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua (2) orang ahli

3. Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan, hendaklah setelah membayar bayaran masuk dan yuran bulan pertama seperti yang ditetapkan diterima menjadi ahli Kelab dan berhaklah ia sebagai ahli. Bayaran masuk RM 2.00 (Ringgit Malaysia Dua Sahaja )& bulanan RM 1.00
(Ringgit Malaysia Satu Sahaja)


Aktiviti-Aktiviti
 
Bagi menjalankan aktiviti-aktiviti kelab, beberapa jawatankuasa induk khasnya Biro telah dibentuk. Kesemua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Biro masing-masing hendaklah dengan persetujuan bersama Jawatankuasa induk. Biro-biro yang diwujudkan adalah seperti :
 
1.    Biro Agama
2.    Biro Dana
3.    Biro Sukan
4.    Biro Kebajikan dan Sosial

 

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times