EKSA JKWPKL&P EKSA JKWPKL&P

logo EKSA
 
Tarikh Kemaskini : 24 Mei 2017

Apa itu EKSA

EKSA adalah singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam. Ia diterajui oleh 
MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia) dan ia
merupakan penjenamaan semula bagi Pelaksanaan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010. 
Ianya bertujuan bagi meningkatkan budaya kecemerlangan organisasi yang lebih berimej korporat serta melahirkan idea 
dan aktiviti yang kreatif dan berinovasi.

Pengenalan EKSA

EKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam 
dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan 
kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia.Langkah penjenamaan 
semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan 
prestasi kerja dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif 
dalam kalangan jabatan/agensi sektor awam.

    Tarikh Kemaskini : 24 Mei 2017

 

Dasar EKSA

“Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat.”

 

Tarikh Kemaskini : 24 Mei 2017

Objektif EKSA

i. Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa

ii.Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan dikalangan warga JKWPKL&P

iii.Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.

iv.Mewujudkan budaya kerja yang ceria dan efektif.

 

 

Tarikh Kemaskini : 24 Mei 2017

 

Tarikh Kemaskini : 16 Julai 2019
 
 

 

has-been-access-x-times