e-Bidding e-Bidding

 

NOTIS KENYATAAN e-BIDDING

JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA


Pelawaan eBidding ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang; (i) berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 020601 – Alat Tulis (Tidak Termasuk Borang dan Semua Jenis Kertas) dan masih sah tempohnya dalam tempoh (3) bulan dari tarikh eBidding ini dicipta; (ii) ePerolehan enabled dalam bidang yang berkaitan bagi menyertai eBidding seperti berikut:

Jenis Pembekalan

MEMBEKAL KERTAS A4 BAGI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA

 

1.    Pembekalan dan penghantaran adalah tertakluk kepada Syarat dan Terma yang ditetapkan. Syarikat yang menyertai eBidding tetapi tidak mematuhi semua syarat dan terma yang disenaraikan akan disenaraihitamkan. Dokumen eBidding adalah seperti dilampirkan secara atas talian dalam sistem ePerolehan.

2. Tarikh tutup mengemukakan tawaran awal (pra kelayakan) eBidding ialah pada    08 Februari 2013 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari dan tarikh eBidding atas talian adalah pada 27 Februari 2013 (Rabu) mulai 3.30 petang hingga 4.30 petang.

3.    Iklan ini boleh diakses melalui laman web http://jknkl.gov.my atau http://www.eperolehan.gov.my

has-been-access-x-times
Pages: 1  2  

has-been-access-x-times