Cawangan Survelan Cawangan Survelan

Pengenalan

 

  1. Untuk mewujudkan sistem survelan bagi pengesanan awal kejadian kes dan wabak penyakit berjangkit (EWAR)

  2. Memperkemaskan sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi wabak/krisis/bencana di WP Kuala Lumpur

  3. Menyediakan data berkaitan penyakit berjangkit di WP Kuala Lumpur

  4. Menyelaras aktiviti berkaitan kesihatan antarabangsa

Unit-unit yang terlibat di bawah Cawangan Survelan adalah:-

 

i. Unit Pengurusan Data Survelan

 

ii. Unit Rapid Response

 

iii. Unit International Helth

 

Aktiviti Unit

 

  1. Survelan penyakit berjangkit
  2. Pengurusan wabak dan bencana
  3. Kesihatan antarabangsa
  4. Dokumentasi penyakit berjangkit

 


Tarikh Kemaskini : 06 Januari 2017
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times