Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam

Pengenalan

Unit- Unit yang terlibat di bawah Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam adalah :-

i) Unit Perkembangan Kesihatan Awam

ii) Unit Kualiti Kesihatan Awam

iii) Unit Inspektorat dan Penguatkuasaan (UIP)

iv) Unit Pengurusan Kesihatan Awam

Fungsi
Carta Organisasi
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times