Cawangan Kesihatan Primer Cawangan Kesihatan Primer

Cawangan Kesihatan Primer bertanggungjawab ke atas aktiviti-aktiviti berikut:
•    Pelaksanaan Polisi Kesihatan Primer

•    Penjagaan Perubatan Dan Kesihatan Primer

•    Infrastruktur, Sokongan Klinikal Dan Teknikal

Cawangan Kesihatan Primer bertanggungjawab ke atas aktiviti-aktiviti berikut:
•    Pelaksanaan Polisi Kesihatan Primer
-    Pengurusan Sumber Manusia
-    Pengurusan Peruntukan Kewangan, Waran dan Perbelanjaan
-    Pengurusan KK/K1M/KKIA
-    Pengurusan aduan/pertanyaan awam
-    Tele Primary Care
-    Program Credentialing & Priveleging
-    Pemantauan pelaksanaan sistem  eMASA di KK.
-    Program Panel Penasihat Klinik Kesihatan
-    Primary Health Care Team/ Family Doctor Concept
-    Health Promoting Clinic (HPC) di fasiliti kesihatan primer
-    Projek Pembangunan, naik taraf, penubuhan fasiliti baru dan pengurusan fasiliti kesihatan sedia ada
-    Latihan Dalam Perkhidmatan (Kesihatan Primer) termasuk latihan kepada PPKK
-    Latihan NCD: memastikan 100% kategori MO/PF/PPP/JT/JM diberi latihan NCD mengikut modul yang ditetapkan bermula
-    EKSA di fasiliti kesihatan
-    Prosedur ISO Kesihatan Primer
-    Patient Safety Goal/Incident Reporting
-    Pemeriksaan Lokap Khas (KKKL)
-    Perkhidmatan Klinik Parlimen
-    Depoh Tahanan Sementara

•    Penjagaan Perubatan Dan Kesihatan Primer
-    Perkhidmatan Pesakit Luar
-    Perkhidmatan Kecemasan
-    Perlaksanaan Perkhidmatan klinik  secara integrasi REAP/BSSK
-    Pemeriksaan Kesihatan Anggota Perkhidmatan Awam > 40 tahun di semua KK    
-    Kesihatan  Remaja.
-    Kesihatan Warga Emas (NBOS-10 & NBOS-7)
-    Program Infection Control di Fasiliti Kesihatan Primer
-    Program Klinik Berhenti Merokok / Intervensi Alkohol (IA)
-    Program NBOS-10
-    Program NBOS-7 ( Warga Emas di Institusi )
-    Program NCD di Kesihatan Primer
-    Program Penjagaan Luka di KK
-    Pemeriksaan Perubatan  ( kemasukan IPTA/IPTS)
-    Program Outreach
-    Kesihatan Mental
-    QAP Asma dan Klinik Kawanku

•    Infrastruktur, Sokongan Klinikal Dan Teknikal
-    Perkhidmatan aktiviti sokongan teknikal dan klinikal :
-    Perkhidmatan X-Ray
-    Perkhidmatan Rehabilitasi (OT/PT)
-    Perkhidmatan Makmal/POCT
-    Perkhidmatan Sosial Perubatan
-    Perkhidmatan Dietetik
-    Pengurusan kontrak dan kontrak pusat di semua fasiliti kesihatan:
-    Perkhidmatan Sokongan Klinik (PSK)
-    Program MEET
-    Sewaan Kenderaan
-    Kawalan Keselamatan
-    Pembersihan
-    Ambulan/MECC
-    Program QAP Penjagaan Kesihatan Primer dan Unit Sokongan:
-    Indikator QAP -  TTAT Ujian FBC secara automation
-    HbA1c proficiency testing -  QAP (Radiologi)
-    Filem xray ditolak (rejected)
-    HIDATA

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times