Management Division Management Division

Visi Dan Misi

Memastikan PENGURUSAN PENTADBIRAN, SUMBER DAN KEWANGAN diuruskan dengan strategik dan berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan peraturan dan prosedur yang sedang berkuatkuasa.

Objektif

Menyediakan Khidmat Pengurusan Yang Berkualiti, Cekap dan Berkesan dan Mesra Pelanggan

Unit-unit di bawah Bahagian Pengurusan

 1. Pentadbiran
 2. Sumber Manusia
 3. Psikologi Kaunseling
 4. Latihan Dan Inovasi
 5. Kewangan Dan Pembangunan
 6. Pembangunan
 7. Perolehan
 8. Aset & Stor
 9. Pengurusan Maklumat (IT)
 10. Kejururawatan

 

Fungsi Bahagian

 1. Merancang keperluan, agihan dan penempatan.
 2. Mengurus hal ehwal perjawatan anggota.
 3. Merancang dan menguruskan hal ehwal kewangan.
 4. Menguruskan urusan hasil dan kewangan.
 5. Urusan emolumen.
 6. Urusan hal ehwal pengurusan sumber manusia.
 7. Merancang keperluan pembangunan dan kemudahan kesihatan.
 8. Merancang & membina kemudahan sistem maklumat.
 9. Merancang pentadbiran & perolehan jabatan

Tarikh Kemaskini : 30 Mac 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times