Dokumen ISO 9001:2015 Dokumen ISO 9001:2015

Dasar Kualiti JKWPKL&P berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah:

" JKWPKL&P komited dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada semua lapisan masyarakat dengan penekanan kepada aspek promosi, pencegahan, rawatan dan rehabilitasi yang memenuhi sistem pengurusan kualiti dan penambahbaikan berterusan.
Pelaksanaan dasar kualiti Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah berasaskan kepada Standard ISO 9001:2015"

has-been-access-x-times