Bahagian Pergigian Bahagian Pergigian

Perkhidmatan Pergigian Kerajaan Kuala Lumpur telah wujud sejak tahun 1929 lagi. Selepas kemerdekaan, perkhidmatan tersebut ditadbir pula oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Pada tahun 1974 pula Wilayah Persekutuan ditubuhkan dan Perkhidmatan Pergigian ini dipindah dibawah pentadbiran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagai Jabatan Perkhidmatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam tahun 1978.

Pada 1 Januari 2001, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula ditubuhkan dan Jabatan Perkhidmatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sekali lagi berpindah pentadbirannya. Panggilan baru bagi perkhidmatan ini ialah Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan (Pergigian) yang beribu pejabat ditingkat 2 Bangunan Cahaya Suria. Tanggal 16 Mac 2006, pejabat pentadbiran berpindah ke Kompleks Kesihatan Wilayah Persekutuan Jalan Cenderasari.

Pejabat Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan pusat tanggungjawab perkhidmatan pergigian seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang terdiri dari lima Pejabat Kesihatan Pergigian (PKP) iaitu:
1.PKP Lembah Pantai
2.PKP Kepong
3.PKP Cheras
4.PKP Titiwangsa
5.PKP Putrajaya

Visi

Negara menggembleng tenaga kearah kesihatan yang lebih baik.

Misi KKM adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama :

Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat

• Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan

• Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga

• Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu

• Saksama

• Tidak Membebankan

• Cekap

• Wajar mengikut teknologi

• Boleh disesuaikan mengikut persekitaran

• Mengutamakan pelanggan

• Inovatif

dengan menekankan :

• Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan

• Sifat menghormati maruah insan

• Penglibatan masyarakat

OBJEKTIF

Untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia melalui perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan serta memberi perhatian khas kepada kumpulan kurang bernasib baik supaya seseorang individu itu dapat mencapai taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Fungsi bagi Bahagian Kesihatan Pergigian, JKWPKL&P adalah untuk melaksanakan dasar dan perancangan program kesihatan pergigian melalui perkhidmatan penggalakan pencegahan, rawatan, pemulihan dan kolaboratif pelbagai agensi bagi membolehkan masyarakat mencapai kualiti hidup yang optimum.

Tiga cawangan utama perkhidmatan di Bahagian Kesihatan Pergigian JKWPKL&P adalah:

 1. Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian
 2. Cawangan Dasar Dan Perancangan Strategik Kesihatan Pergigian
 3. Cawangan Amalan Dan Perkembangan Kesihatan Pergigian

Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian

Bertanggungjawab ke atas hala tuju, perancangan dan pelaksanaan program kesihatan pergigian melalui perkhidmatan pergigian penggalakan, pencegahan, rawatan, pemulihan dan kolaboratif antara agensi bagi memastikan mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian yang berkualiti kepada rakyat. Antara peranan cawangan ini adalah:-

 • Mengurus promosi kesihatan pergigian
 • Mengurus penjagaan kesihatan pergigian primer
 • Mengurus penjagaan kesihatan pergigian masyarakat

Cawangan Dasar Dan Perancangan Strategik Kesihatan Pergigian

 • Mengurus tadbir hal-hal pengurusan, pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan BKP JKWPKL&P
 • Menguruskan epidemiologi dan penyelidikan kesihatan pergigian
 • Menguruskan kepakaran kesihatan pergigian
 • Mengurus perkembangan profession kesihatan pergigian
 • Penguruskan kualiti kesihatan pergigian
 • Menguruskan perundangan, penguatkuasaan dan keselamatan pekerjaan kesihatan pergigian

Cawangan Amalan Dan Perkembangan Kesihatan Pergigian

 • Mengurus pembangunan dan perkembangan kesihatan pergigian
 • Menguruskan perkhidmatan sokongan luar
 • Mengurus teknologi kesihatan pergigian
 • Mengurus tadbir pengurusan maklumat kesihatan pergigian

Tarikh Kemaskini : 21 Januari 2020

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times