Arkib Tender dan Sebutharga Arkib Tender dan Sebutharga

TAWARAN SEBUTHARGA MEMBEKAL KAD RAWATAN PESAKIT KOSONG DAN KAD RAWATAN PESAKIT BERCETAK BAGI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN  KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
NO. SEBUTHARGA : 2/2012

SPESIFIKASI TEKNIKAL BARANGAN YANG AKAN DIBEKALKAN
Seperti yang dilampirkan.

PENGHANTARAN
Penghantaran hendaklah dibuat berdasarkan pada jadual penghantaran yang telah dilampirkan dalam spesifikasi teknikal.
 
JADUAL PENGHANTARAN
Seperti dalam spesifikasi teknikal yang dilampirkan.

LOKASI PENGHANTARAN
Unit Stor, Bahagian Pengurusan, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya.

BORANG TAWARAN SEBUTHARGA
Borang Tawaran Sebutharga boleh didapati secara PERCUMA di Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya. Berikut merupakan keperluan yang harus dibawa semasa pengambilan borang tawaran sebutharga :-

-    Sijil Kementerian Kewangan ,Sijil Akuan Bumiputera & Lesen KDN yang masih sah atau sedang diperbaharui dalam tempoh sah sebutharga (asal)
-    Salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Akuan Bumiputera & Lesen KDN yang masih sah atau sedang diperbaharui dalam tempoh sah sebutharga (yang telah disahkan)
-    Sijil Pendaftaran dengan JKWPKL & P (jika ada)
-    Cop Syarikat

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN
•    Salinan Sijil Kementerian Kewangan
•    Salinan Sijil Akuan Bumiputera
•    Salinan Lesen KDN yang masih sah atau sedang diperbaharui dalam tempoh sah sebutharga
•    Katalog Barangan (Berwarna)/Dokumen Teknikal yang memenuhi spesifikasi bekalan
•    Profil Syarikat
•    Salinan Penyata Kewangan Bank (3 bulan terakhir)

* Kegagalan mengemukakan dokumen/keperluan di atas akan menjejaskan permohonan .

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA
Tempoh sebutharga adalah tujuh (7) hari iaitu bermula 12 Januari 2012 hingga 19 Januari 2012 (tepat jam 12:00 tengahari) dan hantarkan permohonan di Unit Perolehan, Aras 2, Blok B, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya, Jalan Cenderasari 50590 Kuala Lumpur. (Peti No. 2).

KOD BIDANG YANG BERKAITAN
010201 – Alatulis (tidak termasuk borang dan kertas komputer) dan 221003 SERTA LESEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MASIH SAH.

Disediakan oleh
UNIT PEROLEHAN
JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA.

 
Detect language » English
 
 
Detect language » English
 
has-been-access-x-times
Pages: 1  2  3  4  5  

has-been-access-x-times